Maj na budowie linii tramwajowej

Montują tory i sieć trakcyjną, tworzą kwietne łąki i zielone torowiska, stawiają wiaty, które niedługo staną się zielonymi przystankami, budują jezdnie i chodniki, przygotowują się do budowy przejazdu drogowo-kolejowo-tramwajowego – wszystko to i o wiele więcej dzieje się w Toruniu na budowie nowej linii tramwajowej. Prace są już bardzo zaawansowane. Na odcinku od pl. NOT do przejazdu kolejowego na ul. Legionów (wraz z tym przejazdem) zaawansowanie wynosi 86%. Na odcinku od przejazdu kolejowo-drogowo-tramwajowego na ul. Legionów do skrzyżowania ul. Watzenrodego ze Strobanda zaawansowanie robót wynosi już 93 %. Na ostatnim etapie, od ronda Strobanda do nowo budowanej pętli przy ul. Heweliusza, zaawansowanie prac wynosi 55%.

Fot. Sylwia Derengowska


Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 70.752.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zasteżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG