Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z.o.o.

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń
e-mail: zaklad@mzk.torun.pl
tel. 56 655 52 04

ZAJEZDNIA AUTOBUSOWA

ul. Legionów 220
Centrala tel.
tel. 56 652 83 23
tel. 56 652 83 24
fax. 56 652 83 22

Dyspozytor autobusowy
tel. 56 652 83 20
tel. 56 612 18 02

ZAJEZDNIA TRAMWAJOWA

ul. Sienkiewicza 24/26
Centrala tel.
56 655 52 01
56 655 52 02
56 612 18 00
505 499 939

Dyspozytor tramwajowy
tel. 56 655 53 36

Kontakty do poszczególnych działów:


WNIOSKI I REKLAMACJE:

Wnioski dotyczące oferty przewozowej, w szczególności w zakresie przebiegu tras komunikacyjnych, ilości kursów, częstotliwości kursowania pojazdów oraz lokalizacji przystanków kontroli dokumentów uprawniających do korzystania z przejazdu rozpatruje:

Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia

ul. Legionów 220
87-100 Toruń
tel. 56 611 83 10
fax 56 611 83 05
e-mail: wgk@um.torun.pl

Reklamacje dotyczące kontroli biletów i odwołania od nałożonych opłat dodatkowych rozpatruje:

Biuro Kontroli Biletów
ul. Legionów 220 pok. 1 (budynek WGK, obok zajezdni autobusowej)
tel. 56 611 83 39
e-mail: kontrola.biletow@um.torun.pl

Reklamacje dotyczące modernizacji i budowy zatok oraz wiat przystankowych rozpatruje:

Miejski Zarząd Dróg
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
tel. 56 66 93 100
fax 56 66 93 128 
e-mail: mzd@mzd.torun.pl

Reklamacje dotyczące realizacji usług publicznego transportu zbiorowego, w tym z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu rozpatruje:

Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu Sp. z o.o. 
ul. Sienkiewicza 24/26;
87-100 Toruń
tel. 56 655 52 00
fax 56 655 53 39
lub formularz zgłoszeniowy MZK w Toruniu Sp. z o.o. poniżej (dotyczy tylko zakresu realizacji usług publicznego transportu zbiorowego)

Dane kontaktowe
Adres
Miejski Zakład Komunikacji w Toruniu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Sienkiewicza 24/26
87-100 Toruń

zaklad@mzk.torun.pl

Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
KRS 0000406721
kapitał zakładowy: 87.046.000,00 zł opłacony w całości

Regon: 341227892
NIP: 8790177233

© MZK w Toruniu Sp. z o.o.
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Designed by DJ-Extensions.
Dostępne strony internetowe WCAG