Przybędzie zmodernizowanych torowisk

Wizualizacja przystanku

Cichsze, bezpieczniejsze, zielone – takie są efekty modernizacji torowisk tramwajowych w naszym mieście.

W Toruniu eksploatowanych jest prawie 30 km tras tramwajowych. Znaczna ich część została kompleksowo wyremontowana lub wybudowana dzięki środkom unijnym. Obecna perspektywa unijna na lata 2021-2027 daje szansę na pozyskanie funduszy na kolejne gruntowne remonty zużytych wieloletnią eksploatacją szyn i pozostałej infrastruktury.

Miasto za pośrednictwem Miejskiego Zakładu Komunikacji w najbliższych latach planuje kolejne modernizacje torowisk tramwajowych. Obecnie trwa projektowanie odcinka torowiska w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja od ul. Ślaskiego do pętli tramwajowej Olimpijska.

Planuje się, że w ciągu ul. Konstytucji 3 Maja i pętli tramwajowej przy ul. Olimpijskiej zmodernizowanych zostanie ok. 4,3 tys. metrów toru pojedynczego torowiska wraz z odwodnieniem i siecią trakcyjną. Przebudowana będzie także niezbędna infrastruktura.

Tak jak na wszystkich modernizowanych w ostatnich latach torowiskach tam, gdzie będzie to możliwe, torowisko ma zostać wykonane w technologii zielonej. Ponadto perony zostaną przebudowane i dostosowane do potrzeb osób o ograniczonych możliwościach ruchowych. Na pętli Olimpijska powstanie również kontenerowa podstacja trakcyjna zasilająca linię tramwajową od pl. Daszyńskiego do tej pętli włącznie oraz stanowisko do napiaszczania tramwajów. Ogłoszenie przetargu na prace budowlane i rozpoczęcie robót planowane jest jeszcze w 2024 r.

O unijne dofinansowanie dla tego zadania miasto za pośrednictwem MZK będzie się ubiegać z programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza. Wniosek zostanie złożony do końca czerwca br.

Modernizację przejdzie także infrastruktura torowa i sieć trakcyjna w ciągu ul. Kościuszki od wjazdu na teren kościoła do ul. Olbrachta. Będzie to kolejny etap prac w tym rejonie, gdyż wcześniej, w ramach wspomnianego już projektu BiT-City II, kompleksowo wyremontowano odcinek torowiska wzdłuż ul. Kościuszki – od ul. Gogi za przejazd torowo-drogowy na ulicy Podgórnej i Kościuszki. Wówczas łącznie zmodernizowano ok. 1,2 tys. metrów toru pojedynczego torowiska tramwajowego wraz z siecią trakcyjną i układem drogowym. W większości, bo na odcinku ponad 735 metrów toru pojedynczego, torowisko zostało wykonane w technologii zielonej. Porasta je rozchodnik – roślina ciepłolubna i odporna na suszę, co ma niebagatelne znaczenie w obecnych warunkach klimatycznych.

Teraz modernizacja torowiska wzdłuż ul. Kościuszki będzie kontynuowana i obejmie

  1. 1,3 tys. metrów toru pojedynczego. Poza peronami i przejazdami torowo-drogowymi torowisko będzie zielone. Powstanie także nowe odwodnienie, przebudowane zostaną perony, wiaty, oświetlenie drogowe oraz sygnalizacje świetlne na wysokości skrzyżowań ulicy Kościuszki z Wojska Polskiego i Batorego.

Ogłoszenie przetargu na prace budowlane i rozpoczęcie robót planowane jest w 2024 r. Środki na realizację planuje się pozyskać z Programu Unijnego: Fundusze Europejskie na Infrastrukturę Klimat i Środowisko.

W dalszych planach jest modernizacja dwóch kolejnych odcinków torowisk – w ciągu ul. Lubickiej (ok. 3 tys. mtp torowiska) oraz M. Skłodowskiej-Curie (ok. 3,2 tys. mtp. torowiska). Łącznie w ramach tych czterech zadań zmodernizowanych zostanie ponad 6 km tras tramwajowych.

Dla przypomnienia:

W poprzednich latach, w ramach projektu „Poprawa funkcjonowania komunikacji miejskiej w Toruniu – BiT-City II”, zmodernizowano cztery odcinki torowisk:

  • wspomniany już fragment w ciągu Szosy Lubickiej od pl. Daszyńskiego do ul. Ślaskiego - ok. 3,4 tys. zmodernizowanego torowiska, w tym prawie 3 tys. mtp w technologii zielonego torowiska;
  • od pl. Niepodległości, przez ul. Kraszewskiego, Broniewskiego do ul. Reja z budową odwodnienia torowiska – ponad 2,5 tys. zmodernizowanego torowiska, w tym 1,5 tys. mtp zielonego torowiska (w tym od ul. Sienkiewicza do Reja torowisko z rozchodnikiem w międzytorzu);
  • w ciągu ul. Bydgoskiej (od skrzyżowania z ul. Reja do skrzyżowania z ul. Chopina – ok. 2,5 tys. mtp zmodernizowanego torowiska w tym prawie 1,6 tys. mtp zielonego torowiska;
  • w ciągu ul. Warneńczyka, Kościuszki i Gogi na odcinku od pl. bp. Jana Chrapka do ul. Podgórnej – ponad 1,1 tys. mtp zmodernizowanego torowiska w tym ok. 720 mtp torowiska porośniętego rozchodnikiem.

Łącznie, w zakresie tylko jednego projektu, dało to prawie 9,5 tys. metrów toru pojedynczego nowoczesnych, ekologicznych, w znacznej części zielonych torowisk.

Wcześniej, podczas prac przy przebudowie układu torowo-drogowego z rejonie pl. Rapackiego, modernizację przeszły torowiska wzdłuż ul. Chopina, al. św. Jana Pawła II, Wałów gen. Sikorskiego, ul. Kraszewskiego i Czerwonej Drogi. Wybudowano także nowy odcinek torowiska łączącego pl. Artylerii Polskiej i pl. Niepodległości oraz  nowoczesny węzeł przesiadkowy na al. św. Jana Pawła II.

W efekcie, na skutek wieloletnich działań wspartych funduszami unijnymi, Toruń może chwalić się jednym z największych w Polsce odsetkiem zielonych torowisk w stosunku do całości torowisk w mieście.

 Więcej zdjęć w galerii.